Leksikon

Sandt

At noget er sandt eller falsk bruges ofte i programmering. Det er fordi, det gør det let for computeren at finde ud af, om en opgave skal gøres eller ikke. Enten er noget sandt, ellers må det være falsk. Der er ikke nogen anden mulighed.

Sandt på engelsk er true, mens falsk er false. Sandt kaldes også i nogle sammenhænge for høj, mens falsk kaldes for lav. På engelsk er det HIGH for sandt og LOW for falsk. Sandt har også alle værdier undtagen 0. Falsk derimod kan kun have værdien 0. Så hvis en variabel har en værdi på for eksempel 5 eller 137, så svarer det til sandt. I en computer bliver sandt dog normalt bare vist som tallet 1, mens falsk bliver vist som tallet 0.

Sandt og falsk bruges i boolske variabler. Om noget er sandt eller falsk bruges også som betingelser i en forgrening, en sammenligning, eller en while-loop.

Emne:
Programmering - Boolean
Synonymer:
true - 1 - high - sand
Eksempler på brug af ordet "sandt"
  • Noget kan ikke være både sandt og falsk på samme tid.
  • Hvis det er sandt, at det er varmt, så tag en t-shirt på. Hvis det er falsk, at det er varmt, så tag en lang trøje på.
  • Det er sandt at 5 er større end 0!