3 lines svg
green boomerang
red circle
green half circle
arrow right slim
arrow right slim
Leksikon

Sammenligning

-en, -er, -erne

Hvis man laver en sammenligning kigger man på hvordan, flere ting er i forhold til hinanden. Fx kan man sammenligne højden på eleverne i en klasse. Nogle er større end andre, og nogle er mindre end andre. Når man sammenligner i programmering er det ofte tal, man bruger.

Man kan finde ud af om et tal er mindre end et andet. Så bruger man dette tegn < . For eksempel:  1 < 5.

Man kan finde ud af om et tal er større end et andet. Så bruger man dette tegn > . For eksempel: 3 > 2.

Eller om et tal er det samme som et andet tal. Så bruger man dette tegn == . For eksempel: 10 == 10.

Desuden kan man også bruge <=, som betyder "mindre end eller lig med", eller >= som betyder "større end eller lig med".

En sammenligning er altid boolsk. Det betyder, sammenligningen er enten sand eller falsk. De bruges ofte i forgreninger og while-loop til at styre, hvornår noget kode skal udføres.

Emne:
Boolean - Programmering
Synonymer:
test
Eksempler på brug af ordet "sammenligning"
  • At 5 er større end 1 er sandt (5>1).
  • At 1 er større end 5 er falsk (1>5).
  • Det er sandt at 2 er større end eller lig med 2 (2>=2).