Leksikon

Boolean

En boolean kan være enten sand eller falsk. Den kan ikke være noget andet. En boolean er en variabeltype.

På engelsk hedder det en bool. I de fleste programmeringssprog kan en boolean have værdien true (sand) eller false (falsk).

En boolean bruges ofte til at styre en forgrening eller et while-loop.

Resultatet fra en sammenligning er en boolean. En betingelse kan også teste på en boolean.

Emne:
Variabeltype - Programmering
Synonymer:
bool - boolsk - boolesk - Sand og falsk - true and false
Eksempler på brug af ordet "boolean"
  • Variablen er Glad er boolsk.
  • En boolsk variabel er altid enten sand eller falsk.
MakeCode
Gå ind i Logik og kig under Boolesk. Nede i bunden kan man vælge sand eller falsk. I eksemplet får en variabel værdien sand, mens en anden variabel får værdien falsk.  
Arduino
I Arduino bruger man det specielle ord bool for at sige, at variablen er en boolean.
bool klar = true;
bool varmt = false;
Python
I python behøver man ikke bruge noget ord for at sige, at en variabel er en bool.
klar = True
varmt = False