3 lines svg
green boomerang
red circle
green half circle
arrow right slim
arrow right slim
Leksikon

Bit

-s

Ordet bit betyder på engelsk binary digit.  På dansk betyder det binært tal.

Binært betyder, at noget består af to dele. Et bit kan altså bestå af to cifre. Det er enten 0 eller 1.

Når vi programmerer bruger vi 0 som falsk eller slukket. Vi bruger 1 som sand eller tændt.

Når flere bits sidder sammen, hedder det en bit-streng. For eksempel består 1010 af 4 bit. 11001100 består af 8 bit.

Det meste elektronik såsom din mobil og computer er digitalt. Det vil sige, de bruger det binære talsystem. Så inde i din mobil eller computer bliver tal vist med bits. Det gælder også for din micro:bit eller Arduino.

Emne:
Programmering
Synonymer:
bits - binær
Eksempler på brug af ordet "bit"
  • 0101 består af 4 bit
  • 10010011 består af 8 bit