3 lines svg
green boomerang
red circle
green half circle
arrow right slim
arrow right slim
Leksikon

Betingelse

-n, -r, -rne

En betingelse er boolsk. Den er altså enten sand eller falsk. Man kan bruge en betingelse til at bestemme om noget skal ske eller ikke ske. For eksempel hvis man vil tænde en lysdiode, når det er varmere end 25 grader. Her er betingelsen, at det er varmere end 25 grader. Enten er det, eller også er det ikke. Når man skriver kode, kan man bruge hvis-sætninger eller på engelsk if til at teste betingelser. En betingelse er derfor noget man kan bruge i programmering, når man vil have ens program til at udføre noget kode efter en selvvalgt betingelse.
Eksempler på brug af ordet "betingelse"
  • Mit program starter kun, når jeg trykker på knappen. Det er min betingelse.
  • I skal bruge betingelsen, at det skal være mindst 20 grader.
Emne:
Programmering
Synonymer:
hvis - if - test
MakeCode
Gå ind i Logik og vælg under Betingelser en hvis-blok. I hvis-blokken kan man teste en betingelse. I eksemplet nedenfor bliver en lysdiode tændt, hvis temperaturen er under 0.
 
Arduino
I Arduino bruger man if() til at teste en betingelser. Tryk på if() for at læse om det på Arduino's hjemmeside.
if (temperatur < 0) {
    // gør noget her
}
 
Python
I python bruger man også if(): til at teste betingelser.
if (temperatur < 0):
    # gør noget her