3 lines svg
green boomerang
red circle
green half circle
arrow right slim
arrow right slim
Leksikon

Plus

-et, -er, -erne

Nogle elektriske dele har et plus ben (+) og et minus ben (-). De virker kun, hvis strømmen løber ind igennem minus (-) og ud igennem plus (+). Derfor skal plus (+) være på den positive side og minus (-) skal være på den negative side.

Et godt eksempel på en elektrisk del med plus (+) og minus (-) ben er en lysdiode. Der løber ikke strøm igennem lysdioden, hvis den vender forkert, og så lyser den ikke. Andre elektriske dele har ikke et plus (+) og et minus (-) ben, for eksempel en modstand. En modstand er ligeglad med om den vender den ene eller den anden vej. Strømmen kan løbe igennem den begge veje.

I et breadboard kan man også kalde den positive bane for plus (+) og den negative bane for minus (-).

Et batteri har også et plus (+) ben og et minus (-) ben.

Plus (+) benet bliver nogle steder kaldet for VCC eller V+.
Minus (-) benet bliver nogle steder kaldet for GND eller V-.

Emne:
Elektronik
Synonymer:
VCC - V+ - PWR - 3.3V - 5V - 12V
Eksempler på brug af ordet "plus"
  • Der er et plus (+) ben og et minus (-) ben på en lysdiode.
  • I min bane med plus (+) har jeg 5 V.
  • På en lysdiode er plus-benet længere end minus-benet.
  • Den der ledning skal forbindes til plus.