Leksikon

Integer

-s

Integer er engelsk og betyder heltal. Et heltal er et tal uden komma. Et heltal kan være negativ (-) eller positiv (+).

I programmering kan typen af en variabel være en integer. Det skrives ofte som int. Hvis du ikke har en integer, men et decimaltal, skal typen være float eller double.

Eksempler på brug af ordet "integer"
 • Eksempler på integers:
  • -1276538
  • -3
  • 0
  • 7
  • 23
  • 489
  • 1847302754
 • Til at gemme vores værdi skal vi bruge en integer.
Emne:
Arduino - Variabeltype - Programmering
Synonymer:
Tal - Heltal
Arduino

I Arduino bruger man det specielle ord int foran ens variabel.

int var = 5;