3 lines svg
green boomerang
red circle
green half circle
arrow right slim
arrow right slim
Leksikon

Analog

-e, -t

Hvad betyder analog? et Input og output kan være digitalt eller analogt. Et digitalt signal kan kun være to forskellige værdier. Enten 0 eller 1. Et analogt signal betyder at det kan opdeles i mange flere værdier. For eksempel kan det have en værdi mellem 0 og 255 eller mellem 0 og 1023.  0 er en lav spænding på 0 volt. Det størst mulige tal for eksempel 255 eller 1023 er den højst mulige spænding. Den højest mulige spænding er den spænding, som dit system bruger. For eksempel bruger en micro:bit 3,3 volt og en arduino bruger 5 volt.
Hvad betyder analog, når man ser på klokken? Et ur kan også være analogt. Men hvad er et analog ur eller hvad er klokken analog? På billedet ses hvordan et analog ur ser ud.

Eksempler på brug af ordet "analog"
  • Hun læser et analogt input på pin 2.
  • Vi skal bruge et analogt signal på 128.

Emne:
MakeCode - Arduino - Elektronik - Programmering
Synonymer:
analoge - analogt - Analogt input og output - Analogt signal

 

MakeCode

I MakeCode kan man læse og skrive analoge værdier. Først skal man gå ind i Avanceret Så kan man vælge Pins. Og her kan man så vælge analog skriv pin eller analog læs pin.

I eksemplet nedenfor kan man se, at der først bliver skrevet en analog værdi til pin P0. Der bliver skrevet den størst mulige værdi, nemlig 1023. Når man skriver til en pin, bliver der sendt et signal ud af micro:bitten.

På den næste linje bliver en analog værdi læst på pin P1. Værdien bliver gemt i en variabel. Når man læser et signal, bliver der sendt et signal til micro:bitten.

 


 

Arduino

I Arduino kan er der funktioner til at læse og skrive. For at læse analoge værdier bruger man analogRead(). For at skrive analoge værdier bruger man analogWrite(). Klik på analogRead() eller analogWrite() for at læse om dem på Arduino's hjemmeside. Se på eksemplet nedenfor, hvordan man kan bruge dem i et Arduino-program.

void loop() {
    val = analogRead(3); // Læs analogt input på pin 3
    analogWrite(9, val); // Skriv analog værdi til pin 9
}