Leksikon

Digital

-e, -t

Et signal kan være digitalt eller analogt. Input og output kan være digitalt eller analogt. Digitale signaler kan have to værdier: 0 eller 1. Tallet 0 bliver også kaldet for lav, mens 1 bliver også kaldet for høj.

Hvis du læser den digitale værdi 1 på en pin, betyder det, at der er en høj spænding. Hvis du læser den digitale værdi 0 på en pin, betyder det, at der er en lav spænding.

En lav spænding vil være tæt på 0 volt. En høj spænding vil være tæt på den højest mulige spænding dit system bruger. For eksempel bruger en micro:bit 3,3 volt og en Arduino bruger 5 volt.

Emne:
Programmering - Elektronik
Synonymer:
digitalt - digitalt input og output
Eksempler på brug af ordet "digital"
  • Micro:bit læser et digitalt input på pin 2.
  • For at tænde lysdioden digitalt skal du sætte pin 6 høj.
MakeCode

I MakeCode kan man læse og skrive digitale værdier. Gå ind i Avanceret. Vælg bagefter Pins. Vælg så digital skriv pin eller digital læs pin.

I eksemplet kan man se, at P0 får værdien 1. Man kan også sige, at den bliver "sat høj". Der bliver altså sendt et digitalt signal ud af micro:bitten.

På den næste linje bliver en digital værdi læst på pin P1. Værdien bliver gemt i en variabel. Når man læser et signal, er det fordi, der kommer et signal udenfor micro:bitten.


Arduino

I Arduino er der funktioner til at læse og skrive digitalt.  For at læse digitale værdier bruger man digitalRead(). For at skrive digitale værdier bruger man digitalWrite(). Klik på digitalRead() eller digitalWrite() for at læse mere om det på Arduinos egen hjemmeside. Se på eksemplet, hvordan man kan bruge dem i et Arduino-program.

void loop() {
    val = digitalRead(3); // Læs digitalt input på pin 3
    digitalWrite(9, val); // Skriv digital værdi til pin 9
}