Programmering

Datalogning af temperaturen forløb 1

clock 90 min
user 7.-9. klasse
Let
Lær dine elever at datalogge med en Micro:bit og en sensor i Micro:bitten. Eleverne vil i denne lektion lære at lave en graf på deres data og skal analysere om de synes dataen og grafen virker realistisk.
Indhold
Det her er med i materialet:

Varighed: 1-2 lektioner

Motivation:

Denne øvelse er en god blanding af fagene matematik, teknologiforståelse og naturfag.
I stedet for at eleverne får stillet nogle data, som de skal lave grafer på, så skal de selv være ude og prøve at indsamle data, via teknologi og så på baggrund af det vurdere deres datasæt.
Det kan tage tid at indsamle data, men Micro:bitten gør det nemt, hurtigt og overskueligt at komme igang med den proces.

 

 Mål for undervisningen: 

  • At eleverne kan lave datalogning af temperaturen via egne data og grafer
  • At eleverne kender, og kan forklare, forskellen mellem milli- og sekunder
  • At eleverne bliver introduceret til og kan bruge Google Sheets
  • At eleverne får en forståelse af temperatur over tid, f.eks. i et lokale
  • At eleverne kan bruge MakeCode til at kode en Micro:bit til at lave datalogning

 

Om forløbet:

Eleverne bliver til at starte med ført igennem 1 step-by-guide, som viser og forklarer hvordan man sætter sin Micro:bit op og sikrer sig at alt virker på den. Bagefter så kommer der en step-by-step guide til at få indsamlet data fra en Micro:bit. De to ovenstående guides hjælper enhver igang. Når det er klaret kommer man til opgaverne, hvor man selv skal udvide sit program. Vi lægger derfor sammen med eleven grundstenene og de bygger selv videre derfra. Opgave 1 og opgave 2 er dem der skal klares for at få vist en graf over ens indsamlede data. Opgave 3 fungerer som en ekstraopgave og kan tages i brug, hvis man synes det forrige var en god øvelse for eleverne. Hvis man har styr på det med teknologi, så kan man prøve at indsamle data fra en anden sensor på micro:bitten eller en ekstern sensor. Vi anbefaler at eleverne gennemgår siden kronologisk. Sørg for at MicroBit’ten er tilsluttet til strøm via USB-ledning eller batterikasse.

Kode - Grundeksempel

Nedenfor ses den færdige kode der anvendes til grundeksemplet.

Kode - Opgave 1

Nedenfor ses den færdige kode, der anvendes i "opgave 1".

Debugging/Fejlfinding:

Sørg for at MicroBit’ten er tilsluttet til strøm via USB-ledning eller batterikasse.

Parring af enheder

  • Hvis ikke vejledningen i elevmaterialet ikke virker, kan MakeCode programmet gemmes manuelt under den tilsluttede Micro:Bit, man trækker hex-filen over på MicroBit-drevet på samme måde som på en USB-nøgle
  • Hvis der ønskes at bruge bluetooth forbindelse i stedet for USB, og der er problemer med dette, kan en udførlig forklaring findes under https://makecode.microbit.org/v0/reference/bluetooth/bluetooth-pairing

Kode

  • Det kan være svært at spotte en fejl i kode, prøv sammen med eleven at læs koden højt og omsæt det til dansk sprog. Er der stadigvæk fejl, så prøv styk for styk at sammenligne med en anden elev, der har det til at virke.

Hardware

Vigtigt: Hvis det lugter af varmt plastik/gummi, fjern strømkilden fra kredsløbet med det samme – så er der gået noget helt galt, og bør undersøges nøjagtigt, før der sættes strøm til igen!
  • Er USB-ledningen sat til en computer?
Vær opmærksom på at den sidder rigtigt - både i computeren og MicroBitten
MicroBit Micro USB connect
  • Er der blevet tilsluttet en batterikasse ved batteri indgangen

Vær opmærksom på at den sidder rigtigt - og at der stadig er strøm på batterierne.