Microbit kasse

Datalogning af temperaturen forløb 1

clock 60 min
user 7. - 9. klasse
Middel
Datalogning er, hvis vi samler på og gemmer data over tid. Ved at datalogge kan man f.eks. vise data af sensorerne fra micro:bit'en. I dette forløb skal vi lære om datalogning af temperatur, og vi kommer til at lave en graf over temperaturen over tid. Inden du kan lave opgaverne, bør du følge step by step guiden som blandt andet forklarer opsætningen af micro:bit'en.
Materialeliste
Det skal du bruge:

Få startet godt op

BEMÆRK: Dataloggeren fungerer kun hvis der anvendes beta-udgaven af MakeCode 

Se videoen herunder eller følg vores step by step guide:

 

Step 1

Forbind din micro:bit til din computer med USB-kablet.

 

Step 2

Åben Google Chrome browseren, for at være sikker på, at det hele virker som i denne guide.

Gå ind på https://makecode.microbit.org/beta

Tryk "nyt projekt" og kald dit projekt "Datalogning af temperatur".

 

Step 3

Slet kodeblokken "for altid", så du kun har "når programmet starter". Det gøres ved at trække den ud til venstre.

Slet for altid

 

Step 4

Indsæt "Vis ikon" og vælg dit eget ikon som vist på billedet.

ikonBillede

 

Step 5

Overfør programmet til din micro:bit ved at trykke på knappen med de 3 prikker:

parEnhed

Tryk derefter "par enhed" 2 gange.

Nu vil din micro:bit blive vist, som på følgende billede. Du skal nu connecte din micro:bit. Det gøres ved at trykke på BBC micro:bit og trykke connect.

connectMicrobit

Tryk på den micro:bit der skal connectes og tryk derefter "connect".

Tryk paa connect

 

Step 6
Hent nu din kode ved at trykke "Hent".

hent kode 2

 

Step 7

Nu bør  du kunne se dit ikon på din micro:bit. Hvis den ikke er der eller du ikke kunne connecte din micro:bit, så spørg en sidemakker og eller din lærer om hjælp.

Nu har du sat din micro:bit op, følg den næste guide for at lave datalogning af temperaturen.

Opsætning til datalogning

Introduktion

I denne guide skal du læse "læs" stykkerne og selv lave det der står under de forskellige "step" dele.

Det der skal laves i denne step by step guide er den simpleste opsætning af en Datalogger. Senere skal du selv udvide datalogningen, så det bliver tilpasset det du og din klasse skal lave.

LÆS: Hvad er datalogning?

I dette forløb skal du lære at datalogge, men hvad betyder det egentligt? Datalogning kan også betyde dataopsamling og betyder at vi indsamler data fra f.eks. en temperatursensor og gemmer på den. Når dataen er indsamlet kan man for eksempel vise, hvordan temperaturen ændrer sig fra dag til nat i et klasselokale.

datalogning tekstGraf over temperatur

I billedet med kolonner af tal har vi en kolonne til temperaturen, og én til tiden.
Det andet billede viser et eksempel på, hvordan vores datalogning kan blive brugt til at vise en graf. Temperaturen er vist op ad y-aksen (lodret) og tiden hen ad x-aksen (vandret).

 

Step 8

Vi skal lave en kode, der ved start viser et ikon på micro:bit'en.

Datalogger initial step 1 dk

 

Step 9

Før vi kan datalogge, skal vi først hente udvidelsen datalogger ind i MakeCode programmet.

Udvidelser bruges til at få ekstra funktioner i MakeCode.

Når vi har hentet udvidelsen, vil fanen "datalogger" stå i menuen ude til venstre.

For at hente den, skal du klikke på "(+) udvidelser", i menuen til venstre.
Nu kan du søge efter "datalogger", som vist på billedet under.

Når du klikker på den, vil den blive hentet ind i MakeCode, hvorefter du kan finde den i menuen til venstre.

Datalogger Udvidelse

Læg mærke til at Data Logger nu burde stå nederst i menuen til venstre.

 

LÆS: Løkke

Løkker kan bruges til at få kode til at blive udført igen og igen. Man bestemmer selv hvornår det skal blive udført, f.eks. kan det være hvert sekund.

Klik her for at læse mere om løkker

 

Step 10

Først skal vi fortælle micro:bitten, at vi vil datalogge en værdi.

Det gør vi ved at oprette en ny kolonne vi kan gemme data i.

Vi kan kalde kolonnen for "x".

Bemærk at man kan tilføje flere kolonner, ved at trykke på "+".

Datalogger initial step 2 dk

 

Step 11

For hver gang der er gået 1 sekund, vil vi gerne gemme en ny værdi i kolonnen "x".

Derfor indsætter vi en løkke, med intervallet sat til "1000" ms (1 sekund).

Datalogger initial step 3 dk

 

Step 12

Vi kan nu begynde at logge data, det gør vi ved at indsætte kommandoen "log data".

Husk at fortælle micro:bitten, at den loggede data skal gemmes i kolonnen "x".

Datalogger initial step 4 dk

 

Step 13

Nu mangler vi kun at fortælle micro:bitten, hvilken data den skal logge.

Vi vil gerne logge temperaturen, så derfor indsætter vi en "temperatur" blok, i vores "log data" kommando.

Datalogger initial step 5 dk

 

Step 14

Nu har vi en simpel og færdig form for datalogning. Download programmet til din micro:bit.

Hvis du kan se dit ikon på micro:bit'ens skærm er datalogningen igang.

 

Step 15

For at få vist de data du har indsamlet skal du trække micro:bit'ens ledning ud af computeren, og så sætte det ind igen. Åben folderen "Denne PC" på din computer. Herfra du kan gå ind på micro:bit'en. Da vi har brugt datalogger funktionerne, vil en folder kaldt "MY_DATA" dukke op her.

Tryk på "MY_DATA".

 

Step 16

Nu får du vist din data i dit browser vindue. Hvis du klikker på "visual preview" får du vist dataen som graf.

Man kan bl.a. også få sine data vist i Google Sheets eller i Excel. Det skal du bruge, når du skal til at lave opgaver.

Datalogning vist på hjemmesiden

Opgaver til datalogning

I disse opgaver kommer du til at programmere dit eget program til datalogning

Opgave 1

Opgrader din micro:bit

a) Når man trykker på micro:bit'ens knap A og B samtidigt, skal loggen slettes. ( Tip, se datalogger)

b) Når man starter sit program, skal der være en pause på 5 sekunder.
Grunden til, at vi vil have det, er for at undgå den opsamler data, så snart vi connecter micro:bitten til computeren.

c) Hver gang man logger skal man vise et ikon i kort tid. Og så skal ikonet gå væk inden næste logning.
Dette kan være smart hvis man nu har sat loggeren til at logge hvert minut eller hver time. Så kan man se når den logger.

d) Når loggen er fuld skal micro:bit'en vise et helt nyt icon. ( Tip, se datalogger)
Micro:bitten har ikke uendeligt meget plads. Logger man derfor en masse data, kan hukommelsen på micro:bit'en derfor være fyldt helt op, og det skal slettes før man kan fortsætte.

e) Lav din egen opgradering eller forbedring til micro:bit'en og vis den til din lærer.

Opgave 2

I dette opgavesæt ender du med at få din graf vist i Google Sheets ved datalogning af temperaturen

a) Download din data ved at trykke på download. Det bliver downloadet som en CSV-fil. En CSV-fil betyder "Comma Seperated File" og er en filtype man bruger til Excel og Google Sheets.

Her downloader vi dataen som en CSV-fil

b) Gå nu ind på Google Sheets og åben et tomt dokument. Kald det Datalogning af temperatur.

c) Indsæt datasættet du har downloadet i Google Sheets. Gå under fil, importer, og så upload. Træk din fil her hen, eller find den på din computers hukommelse.

d) Analyser din data. Giver dine tal mening eller ser tiden f.eks. mærkelig ud?

e) Da tallene ikke er lavet til et dansk Google Sheet, så kan de blive automatisk formateret forkert. For at rette op på dette, så marker alle dine tal, som er i sekunder og formater dem, som vist på billedet.

Her kan man ændre formattet af tiden, så det ser ens ud

f) Marker nu alle dine tal i begge kolonner og lav en graf over dine tal.

g) Sammenlign din graf med en anden fra din klasse, giver tallene og grafen mening og hvor går det eventuelt galt?

Opgave 3

I denne opgave skal vi indsamle data over 1 uge

a) Sæt din micro:bit til kun at indsamle data 1 gang i timen.

b) Hvor mange datapunkter vil du få pr. dag?

c) Sæt din micro:bit til strøm (gerne en batterikasse) og placer den et sted, hvor det kunne være interessant at måle temperaturen over længere tid.

d) Vend tilbage til din micro:bit, nåe den har indsamlet data i en uge. Brug opgave 2 til at se på og analysere din data.