Leksikon

Pause

-en, -er, -erne

Man kan bruge en pause i sit program, hvis man gerne vil vente med at programmet skal gøre noget.

Man kan for eksempel bruge pause, hvis man gerne vil blinke med en lysdiode. Først har man lysdioden tændt. Bagefter har man lysdioden slukket. Men hvis man ikke bruger en pause vil lysdioden tænde og slukke meget hurtigt. Så kan man ikke se det med øjnene. Derfor kan man bruge en pause imellem der, hvor man slukker og tænder lysdioden.

Pause hedder også delay på engelsk.

Emne:
Programmering
Synonymer:
Vent - delay
Eksempler på brug af ordet "pause"
 • En pause kan være for eksempel være et ½ sekund eller 2 sekunder.
 • I mit program bruger jeg en pause på 5 sekunder.
MakeCode

Gå ind under Grundlæggende og find den blok, der hedder pause. I blokken er der et felt, hvor du kan vælge eller selv skrive, hvor lang pausen skal være.

I eksemplet skifter den midterste lysdiode på micro:bitten mellem tændt og slukket hvert sekund. Tryk på simulator-knappen (play-knappen) for at se det.

Arduino

I Arduino bruger man funktionen delay() til at vente. I eksemplet venter man 1000 millisekunder. Det svarer  til et sekund. HIGH betyder tændt eller 1. LOW betyder slukket eller 0.

void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH); // tænd lysdioden på pin 2
  delay(1000);      // vent i et sekund
  digitalWrite(2, LOW); // sluk lysdioden på pin 2
  delay(1000);      // vent i et sekund
}
Python

I python bruger man en funktion fra et modul/ bibliotek til at lave en pause. Det modul hedder time. Først skal man altså have time ind i sit program. Bagefter kan man bruge time.sleep() til at lave en pause. Inde i parentesen skriver man, hvor lang tid man vil have pausen skal være.

import time # man skal bruge et modul til at kunne lave pauser

print("Hej")
time.sleep(10) # vent i 10 sekunder
print("Hyggeligt at møde dig")