3 lines svg
green boomerang
red circle
green half circle
arrow right slim
arrow right slim
Leksikon

Modstand

-en, -e, -ene

Modstand kan egentlig være to ting: Et begreb eller en elektrisk komponent. Her kan du læse om begge dele.

Modstand som begreb

Modstand kaldes også resistans. Ordet modstand bruges til at fortælle, hvor svært det er for elektroner at flytte sig igennem noget. Der er ofte meget lidt modstand i ledninger og lidt mere i de elekroniske dele, som vi også kalder modstande.

Ved en stor modstand er det sværre for elektronerne at komme igennem. Ved en lille modstand er det nemmere for elektronerne at komme igennem.

Modstand måles i ohm [\Omega]

Modstand som komponent

En modstand kaldes også en resistor. Det er et elektrisk komponent, som gør det sværere for elektroner som Elton, at passere. Hvor svært afhænger af værdien af modstanden. Hvis en modstand har en høj værdi, bliver det sværere for Elton at passere, end hvis den har en lav værdi.

En modstand har to ben. Så den kan sættes i byggeområdet i et breadboard for eksempel sammen med en lysdiode. På billedet kan du se fire forskellige værdier af modstande. De fire modstande har forskellige farver af streger. Med de farvede streger kan man faktisk regne ud, hvilken værdi modstanden har. For at læse mere om det så tag et kig på hæftet om modstande ved at trykke her.

En modstand kan enten sidde i serie med andre komponenter for eksempel en lysdiode eller i parallel med for eksempel en anden modstand.

En modstands værdi måles også i ohm [\Omega]

Emne:
Hardware - Elektronik
Eksempler på brug af ordet "modstand"
  • Denne modstand har en meget stor værdi.
  • Modstanden skal sidde i serie med dioden.
  • To modstande som er parallelle giver samlet en laver modstandsværdi.
  • De to modstande skal sidde i parallel med hinanden på vores breadboard.