Leksikon

Kommentar

-en, -er, -erne

En kommentar i programmering betyder, at computeren med vilje ikke kan læse, hvad der bliver skrevet af mennesker. Man bruger kommentarer til at beskrive, hvad ens kode betyder, hvad man mangler at programmere eller til at beskrive, hvilke fejl eller mangler der er i koden.
Det er f.eks. brugbart, hvis man har lavet noget kode, så kan man indsætte en kommentar, der beskriver, hvordan koden virker. Det gør det nemmere selv at huske, hvad koden gør, og det bliver også nemmere for andre at finde ud af, hvad ens kode gør.
Man kan også bruge kommentarer til at udkommentere ens kode, hvis det f.eks. ikke skal bruges på nuværende tidspunkt, men måske senere.

Emne:
Arduino - MakeCode - Programmering - Software
Eksempler på brug af ordet "kommentar"
 • Hvis du laver en kommentar i koden, så kan du nemmere huske det til næste uge.
 • Læs mine kommentarer, så vil du forstå koden.
MakeCode

Herunder er der indsat en kommentar. Det gør man ved at højreklikke på noget kode og tryk  Tilføj kommentar. Det er lettere for andre at forstå koden når der er indsat kommentarer.

 


Arduino

Man kan få en lysdiode til at lyse med følgende program. Der er lavet kommenteringer for at forstå hvad programmet gør. Man laver en kommentar ved at skrive //

//den brugte pin
int LEDPin = 3;

void setup() {
 //sæt LEDpin som OUTPUT
 pinMode(LEDPin, OUTPUT);
}

void loop() {
 //sluk eller tænd LED'en: slukket (LOW), tændt (HIGH) *
 digitalWrite(LEDPin, HIGH);

 //tænd LED'en gradvist: helt slukket (0), helt tændt (255) **
  analogWrite(LEDPin, 180);
  
 /*
  Denne metode kan bruges til at udkommentere længere stykker
  nedestående tænder lyset helt
  analogWrite(LEDPin, 255);
 */
}

 


Python

I programmet under er der lavet kommentarer, der hjælper med at forklare koden. Man laver en kommentar ved at sætte # som det første ved linjen

print("Hello, World!")

x = "Python is "
y = "awesome"
z = x + y
#z = "Dette bliver ikke vist fordi det er udkommenteret"
print(z)
#Der bliver ved hjælp af print udskrevet: "Python is awesome"