3 lines svg
green boomerang
red circle
green half circle
arrow right slim
arrow right slim
Leksikon

Knap

-en, -er, -erne

Du kan bruge en knap til at afbryde strømmen til et kredsløb. Når du trykker på knappen, vil strømmen løbe gennem knappen. Når du ikke trykker på knappen, kan der ikke løbe en strøm gennem knappen.

Indeni knappen sidder der tre metalplader. Når der ikke bliver trykket på knappen, er der ikke nogen forbindelse mellem metalpladerne og der kan ikke løbe en strøm gennem knappen. Når knappen bliver trykket ned, bliver der skabt en forbindelse mellem metalpladerne, og strømmen kan løbe gennem knappen.

Eksempler på brug af ordet "knap"
 • En knap er en elektrisk del, du kan trykke på.
 • Hun har bygget et kredsløb, der tænder en lysdiode med en knap.
Emne:
Hardware
MakeCode

Hvis du trykker på knap A, peger en pil mod venstre; hvis du trykker på knap B, peger pilen mod højre.

Arduino

Her er et eksempel på, hvordan man kan få en LED til at lyse, hvis man trykker på en knap, ved hjælp af en Arduino.

// Sæt Pin-tallene:
const int buttonPin = 2;   // tallet for trykknappens pin
const int ledPin = 13;   // tallet for LEDens pin
int buttonState = 0;     // variabel for at læse trykknappens status

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // Opsæt LED pin til at sende output ud
 pinMode(buttonPin, INPUT); // Opsæt trykknappens pin til at modtage input
}

void loop() {
 buttonState = digitalRead(buttonPin); // læs status på trykknappen og husk resultatet

 if (buttonState == HIGH) {  // Hvis knappen er trykket ned, sæt buttonState til HIGH 
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // tænd for LEDen, ved at sætte ledPin til HIGH
 } else {           // Hvis knappen ikke er trykket ned
  digitalWrite(ledPin, LOW); // Sluk for LEDen, ved at sætte ledPin til LOW
 }
}

 

Python

Kommer snart...