Leksikon

Input

-s

Input betyder, at noget kommer ind. Det kan være en spænding på en pin.

Input kan bruges til at fortælle en micro:bit noget omkring hvad der sker i kredsløbet. Det bliver ofte brugt sammen med en sensor.

Emne:
micro:bit - Arduino
Eksempler på brug af ordet "input"
  • Micro:bit har input og output pins.
  • Du skal bruge et input på din Arduino til at læse sensoren.
MakeCode

I MakeCode er der to måder at få input på. For at bruge alle de sensorer, som er i micro:bitten, kan man gå ind i Input og vælge forskellige ting. Man kan for eksempel bruge knapperne eller ryste-sensoren og mange andre.

For at bruge andre sensorer, som ikke er på micro:bitten, kan man bruge blokkene i Pins. Først går man ind i Avanceret. Vælg bagefter Pins. Vælg så digital læs pin eller analog læs pin alt efter om din sensor er analog eller digital.

I eksemplet bliver en lysdiode slukket eller tændt, når man trykker på A-knappen. A-knappen er altså micro:bittens sensor. Når man trykker på B-knappen læser micro:bitten et analogt signal på pin P0 og skriver det på lysdioderne. Prøv at lege med eksemplet i simulatoren.


Arduino

I Arduino bruger du funktionen pinMode() til at fortælle Arduinoen, at en pin skal bruges som input. Herefter kan du bruge digitalRead() eller analogRead()  til at læse inputtet fra din sensor.

void setup() {
    // sæt den digitale pin 15 til at være input
    pinMode(15, INPUT);    
}