Leksikon

Continue

-s,-d,-d,continuing

Continue minder lidt om break, da man kan bryde ud loops/løkker, for et eller flere tilfælde. I nogle tilfælde, så hvis der sker noget bestemt i ens kode, så vil man gerne ud af løkken i det enkelte tilfælde, men stadigvæk gerne have løkken til at fortsætte bagefter, så kan man bruge continue.
Continue bliver sjældent brugt, men det kan være godt at vide hvad er, hvis man ser det i andres kode.

Emne:
Arduino - MakeCode - Programmering - Software
Eksempler på brug af ordet "continue"
 • Du kan bruge continue til at springe noget kode over i et loop
 • brug continue, hvis tallet er 4
MakeCode

I koden under er der et loop der gentages 4 gange. Når loopet når til tallet 2, så vil det ikke udføre koden under sig pga. Continue. Forventet output er 0,1,3

 


Arduino

I koden under vil x gå fra 0-40 og fra 120-255 og dermed springe tallene over ind i mellem pga. continue.

 

for (x = 0; x < 255; x ++)
{
  if (x > 40 && x < 120){   //mellem 40 og 120 vil værdierne blive springet over
    continue;
  }

  analogWrite(PWMpin, x);
  delay(50);
}

 


Python

I koden under vil det forventet output blive s,t,r,n,g. Dermed vil "i" blive springet over, da continuespringer printover.

for val in "string":
  if val == "i":
    continue
  print(val)