Programmering

Forløb med temperaturregulering

clock 120 min
user 7.-9. klasse
Let
Lær dine elever hvordan man kan temperaturregulere. I dette forløb skal de lære at temperaturregulere med en micro:bit og ved at lave simple if/else statements, som en meget brugt metode inden for programmering.
Indhold
Det her er med i materialet:

Varighed: 1-2 lektioner

Motivation:

Grundstenene for at programmere bliver lagt ved at gennemgå dette forløb. Eleverne får en basis forståelse af hvordan man kan sætte betingelser op i programmering. f.eks. hvis temperaturen er over 25 grader, så skal der ske en handling.

Man får i dette forløb også udforsket hvordan man kan bruge eksterne komponenter, som motor og ekstern temperatursensor. Det giver en basis forståelse for hvordan input og output fungerer.

Der er ydermere en del matematik i at lave en konvertering fra en analog værdi til en temperatur, her er der en masse læring at hente.

 

 

 Mål for undervisningen: 

  • At eleverne kan lave en temperaturregulering med motor og micro:bit
  • At eleverne kender, og kan forklare begreberne variabel, betingelse, analog og bibliotek
  • At eleverne bliver introduceret til at kunne kode med hvis-sætninger/if-statements
  • At eleverne får en forståelse af input og output via en temperatursensor og en motor.
  • At eleverne kan bruge MakeCode til at kode en Micro:bit til at lave datalogning

 

Om forløbet:

Eleverne bliver først ført igennem 4 begreber, som er essentielle inden for programmering og for at kunne forstå og løse de efterfølgende opgaver. Når eleverne har forstået og kan forklare begreberne, så er de klar til at påbegynde opgaverne.

Der er 3 store opgaver med dertilhørende underopgaver. Opgaverne skal lave i kronologisk rækkefølge.

I opgave 1, der får man vist temperaturen og får ens motor til at starte.

I opgave 2, der får man programmeret mere og bruger if-statements/hvis-sætninger, som er en af grundstenene inden for programmering.

I opgave 3, der bruger man en ekstern temperatursensor. Her er der en del matematik for at konvertere en analog værdi og her bliver eleverne også udfordret på deres forståelse af hvad en analog værdi er. Til gengæld bliver man taget mere i hånden i forhold til at lave selve programmeringen, da konverteringsløsningen er indlagt i opgaven.

 

Løsninger:

Her vil der blive lagt løsninger op på nogle af spørgsmålene.

Opgave 1

a)

temperaturregulering
Løsning til opgave 1a

c)

Hvorfor er maks hastigheden 255 og hvad betyder det at den er på 255?
- Det er den fordi det er den maksimale analoge værdi. Det betyder at motoren kører på fuld skrue, ud fra den givne volt, resistor og strøm

 

 

Opgave 2

a)

Læg mærke til at man både kan bruge "når der trykkes på knap "A" og "for altid"

Temperaturregulering
Brug af variabel

b)

temperaturregulering
brug af simpelt if-statement

c)

TempLoesning opgave2c
If-else statement tilføjet

d)

Læg mærke til at der her er blevet ændret til "for altid"

temploesning opgave2d
Der findes flere løsninger, her er en af dem

Opgave 3

Her er løsningen vist i opgave 3c

Debugging/Fejlfinding:

Sørg for at MicroBit’ten er tilsluttet til strøm via USB-ledning eller batterikasse.

Parring af enheder

  • Hvis ikke vejledningen i elevmaterialet ikke virker, kan MakeCode programmet gemmes manuelt under den tilsluttede Micro:Bit, man trækker hex-filen over på MicroBit-drevet på samme måde som på en USB-nøgle
  • Hvis der ønskes at bruge bluetooth forbindelse i stedet for USB, og der er problemer med dette, kan en udførlig forklaring findes under https://makecode.microbit.org/v0/reference/bluetooth/bluetooth-pairing

Kode

  • Det kan være svært at spotte en fejl i kode, prøv sammen med eleven at læs koden højt og omsæt det til dansk sprog. Er der stadigvæk fejl, så prøv styk for styk at sammenligne med en anden elev, der har det til at virke.

Hardware

Vigtigt: Hvis det lugter af varmt plastik/gummi, fjern strømkilden fra kredsløbet med det samme – så er der gået noget helt galt, og bør undersøges nøjagtigt, før der sættes strøm til igen!

  • Er USB-ledningen sat til en computer?

Vær opmærksom på at den sidder rigtigt - både i computeren og MicroBitten

MicroBit Micro USB connect
  • Er der blevet tilsluttet en batterikasse ved batteri indgangen

Vær opmærksom på at den sidder rigtigt - og at der stadig er strøm på batterierne.