Programmering

Neopixel med temperatur og fugtighedssensor

clock 120 min
user 7.-9. klasse
Svær
Lær dine elever at bygge og kode et indeklimasystem. Eleverne vil i denne lektion lære at bygge et indeklimasystem med informationer fra en temperatur- og luftfugtighedssensor, som afgør hvilken farve to neopixel kommer til at lyse. Koden laves i Makecode, og eleverne bliver derudover introduceret til at kode sine egne funktioner.
Indhold
Det her er med i materialet:

Varighed: 90-120 min

Motivation:

Denne øvelse er en god blanding af fagene matematik, teknologiforståelse og naturfag.

Eleverne skal bruge temperatur- og luftfugtighedssensoren til at indsamle data om temperaturen og luftfugtigheden omkring dem. Dataen bliver brugt i de funktioner de koder og har indflydelse på, hvilke farve to neopixel kommer til at lyse. Farverne neopixelene lyser indikerer om det er for fugtigt, og der skal luftes ud, samt om det er varmt, og man kan skrue ned for radiatoren. Forløbet er et konkret eksempel på, hvordan teknologi kan være med til at informere om og optimere ens indeklima i hjemmet.

 

 Mål for undervisningen: 

 • At eleverne kan bruge en Micro:bit med en Dragontail.
 • At eleverne kender til Neopixels og hvordan de virker.
 • At eleverne kender til en DHT11 - Temperatur og luftfugtighedssensor og hvordan den virker.
 • At eleverne kan hente data fra en DHT11 - Temperatur og luftfugtighedssensor.
 • At eleverne kan programmere Neopixels.
 • At eleverne kan programmere funktioner.

 

Om forløbet:

Først i forløbet bliver eleverne præsenteret for DHT11 - Temperatur og luftfugtighedssensoren, og hvordan den virker, og de bliver præsenteret for Neopixels, og hvordan de virker.

Herefter får eleverne vist og forklaret, hvordan man sætter hardwareopstillingen til forløbet op.

Efterfølgende bliver eleverne ført igennem en step-by-guide, som viser og forklarer, hvordan man sætter sin micro:bit op og sikrer sig at den virker.

Når den del er på plads, får de først et overblik over koden i sin helhed, inden de bliver ført igennem kodningen af hele forløbet, igen i en step-by-step guide. Herunder også hvordan man koder sine egne funktioner.

Til slut kan eleverne prøve indeklimasystemet forskellige steder. Hvorefter de kan lave de tilhørende opgaver, der er designet til at øge deres forståelse for komponenterne samt funktionerne, de selv har skrevet.

Vi anbefaler at eleverne gennemgår siden kronologisk.

 

Kode - Grundeksempel

Nedenfor ses den færdige kode, der anvendes til grundeksemplet.

Skaermbillede 2022 11 21 112042

Læg mærke til, at der bruges to biblioteker, et for sensoren og et for Neopixel, som hentes under udvidelser.

 

Tips til undervisningen

Vær opmærksom på at have "pause-blokke" i koden, så sensoren kan nå at indsamle data. Hvis sensoren har brug for mere tid, viser den en fejlmåling på -999.

 

Debugging/Fejlfinding:

Sørg for at micro:bit'en er tilsluttet til strøm via USB-ledningen.

Parring af enheder

 • Hvis ikke vejledningen i elevmaterialet virker, kan Makecode programmet gemmes manuelt under den tilsluttede micro:bit, man trækker hex-filen over på micro:bit-drevet på samme måde som på en USB-nøgle.
 • Hvis der ønskes at bruge bluetooth forbindelse i stedet for USB, og der er problemer med dette, kan en udførlig forklaring findes under https://makecode.microbit.org/v0/reference/bluetooth/bluetooth-pairing

Kode

 • Det kan være svært at spotte en fejl i kode, prøv sammen med eleven at læs koden højt og forklar den med dagligdags tale. Er der stadigvæk fejl, så prøv styk for styk at sammenligne med en anden elev, hvor koden virker.
 • I nogle tilfælde kan kodestykkerne mangle et tekstfelt at skrive i. I så fald findes feltet i kodemenuen under "Avanceret" og "Tekst".

tekst

 

Hardware

Vigtigt: Hvis det lugter af varmt plastik/gummi, fjern strømkilden fra kredsløbet med det samme – så er der gået noget helt galt, og bør undersøges nøjagtigt, før der sættes strøm til igen!

 • Er USB-ledningen sat til en computer?
 • Vender micro:bit'en rigtigt? (forsiden med LED-displayet skal vende ind mod boardet)
 • Sidder batterierne rigtigt?

Vær opmærksom på at tingene ikke sidder løst - både i computeren og micro:bit'en.

MicroBit Micro USB connect
 • Er der blevet tilsluttet en batterikasse ved batteri indgangen?

Vær opmærksom på at den sidder rigtigt - og at der stadig er strøm på batterierne.