Hardware

Fodermaskine

clock 120 min
user 7.-9. klasse
Middel
Lær dine elever at bygge en hjemmelavet fodermaskine til sit kæledyr. Eleverne vil i denne lektion lære at bygge en fodermaskine ud af tilgængelige materialer i hjemmet og en DC-Motor. Fodermaskinen bliver programmeret i MakeCode til at starte i et bestemt tidsinterval, så der i løbet af dagen bliver hældt lidt nyt foder i kæledyrets madskål.
Indhold
Det her er med i materialet:

Varighed: 90-120 min

Motivation:

Denne øvelse er en god øvelse i at anvende tilgængeligt materiale/hardware til at bygge noget nyt, som i kombination med teknologi bliver brugbart.

Eleverne skal bruge forskellige materialer fra hjemmet som en flaske eller mælkekarton, en skotøjsæske eller anden kasse og pap. Sammen med hardwaren skal eleverne foruden en Micro:bit bruge et Compact Robotic Board og en DC-Motor til at få funktionaliteten til at virke.

Forløbet er et konkret bud på, hvordan teknologi kan være med til at udføre dagligdagspligter i hjemmet fx med en fodermaskine, der sørger for at hælde foder i kæledyrets foderskål i løbet af dagen, når man er på arbejde eller i skole.

Mål for undervisningen: 

 • At eleverne kan bruge en Micro:bit med et Compact Robotics Board.
 • At eleverne kender til en DC-Motor og gennem kode kan få den til at dreje.
 • At eleverne kan tænke kreativt og bygge en fodermaskine ud af ting fra hjemmet fx pap, skotøjsæske og en flaske.
 • At eleverne kan programmere noget, der skal ske efter et bestemt stykke tid.

Om forløbet:

Først i forløbet bliver eleverne præsenteret for Compact Robotics Boardet og DC-Motoren.

Efterfølgende bliver eleverne ført igennem en step-by-guide, som viser og forklarer, hvordan man sætter sin micro:bit op og sikrer sig at den virker.

Herefter får eleverne vist og forklaret, hvordan man koder fodermaskinen.

Når softwaren virker, får eleverne efterfølgende gennemgået, hvordan man kan bygge et eksempel på en hjemmelavet fodermaskine.

Til sidst kan eleverne dekorere sin fodermaskine og arbejde med de tilhørende opgaver, for at få en dybere forståelse for teknologien.

Vi anbefaler at eleverne gennemgår siden kronologisk.

 

Kode - Grundeksempel

Nedenfor ses den færdige kode, der anvendes til grundeksemplet.

Skaermbillede 2023 01 22 113645

Læg mærke til, at der bruges et ekstra bibliotek til Robotics Boardet der styrer DC-Motoren. Biblioteker hentes under udvidelser.

 

Tips til undervisningen

Vær opmærksom på at teste om DC-Motoren virker, inden den bliver placeret i fodermaskinen.

 

Debugging/Fejlfinding:

Sørg for at micro:bit'en er tilsluttet til strøm via USB-ledningen.

Parring af enheder

 • Hvis ikke vejledningen i elevmaterialet virker, kan Makecode programmet gemmes manuelt under den tilsluttede micro:bit, man trækker hex-filen over på micro:bit-drevet på samme måde som på en USB-nøgle.
 • Hvis der ønskes at bruge bluetooth forbindelse i stedet for USB, og der er problemer med dette, kan en udførlig forklaring findes under https://makecode.microbit.org/v0/reference/bluetooth/bluetooth-pairing

Kode

 • Det kan være svært at spotte en fejl i kode, prøv sammen med eleven at læs koden højt og forklar den med dagligdags tale. Er der stadigvæk fejl, så prøv styk for styk at sammenligne med en anden elev, hvor koden virker.
 • I nogle tilfælde kan kodestykkerne mangle et tekstfelt at skrive i. I så fald findes feltet i kodemenuen under "Avanceret" og "Tekst".

tekst

 

Hardware

Vigtigt: Hvis det lugter af varmt plastik/gummi, fjern strømkilden fra kredsløbet med det samme – så er der gået noget helt galt, og bør undersøges nøjagtigt, før der sættes strøm til igen!

 • Er USB-ledningen sat til en computer?
 • Vender micro:bit'en rigtigt? (forsiden med LED-displayet skal vende ind mod boardet)
 • Sidder batterierne rigtigt?

Vær opmærksom på at tingene ikke sidder løst - både i computeren og micro:bit'en.

MicroBit Micro USB connect
 • Er der blevet tilsluttet en batterikasse ved batteri indgangen?

Vær opmærksom på at den sidder rigtigt - og at der stadig er strøm på batterierne.