Microbit kasse

Solsikke – Video

clock 240 min
user 7. - 9. klasse
Middel
I dette forløb skal du bygge og programmere en solsikke med en Micro:bit, 2 LDR og en servomotor. Solsikken vil dreje i den retning hvor der er mest lys.
Materialeliste
Det skal du bruge:

Introduktion

Når du er færdig med lektionen:

  • Kan du tilkoble en Micro:bit til DragonTail
  • Kan du gennem kode få en servomotor til at køre
  • Kan du bygge en solsikke som bevæger sig ud fra lys kilde 
  • Kan du programmere en hændelse der skal ske når værdier ændrer sig

 

Når man ser solsikker i naturen, kan man observere at blomsten følger solen fra øst til vest.  Jagten efter solen øger solskikkens vækst.

Solsikke hovedet vokser i takt med en talrække kaldet Fibonacci. Denne talrække kan også findes mange andre steder i naturen.

Fibonacci talrækken er bygget op som her: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 osv.

Tallene i rækken, er summen af de to foregående tal plusset sammen, som så giver det næste tal i rækken fx: 2 + 3 = 5 eller 3 + 5 = 8. 

Hardware

Følg video tutorialen for at bygge kredsløbet og selve solsikken

Software

Følg video tutorialen for at programmere solsikken til at bevæge sig i lysets retning. 

Programmeringen foregår i Makecode.

Ekstra opgaver

Opgave 1

Prøv at ændre den ene servomotor styrke værdien fra 5 til fx. 10, 15 eller 20, og test hvordan solsikken bevæger sig igen. Reflekterer over servomotor værdien og dens indflydelse på solsikkens bevægelsesmønster.

opgave 1 screenshot servovaerdi

Opgave 2

Forklar kort for hinanden i gruppen, hvordan solsikken opfører sig og hvilke matematisk elementer der er relevante. 

 

Opgave 3

Du har tidligere sat en grænseværdi på 35, og du har en udregning der afhænger af lys inputs fra LDR’erne. Overvej hvornår denne del af koden aktiveres.

opgave 3