Microbit kasse

Jordskælv-o-meter

clock 120 min
user 7. - 9. klasse
Middel
I dette forløb skal du bygge og programmere en Jordskælvs måler med en Micro:bit og et Air Quality board. Jordskælvs måleren omsætter et ryst til en Richter skala værdi.
Materialeliste
Det skal du bruge:

Introduktion

Når du er færdig med lektionen:

  • Kan du tilkoble en Micro:bit til Air Quality board 
  • Kan du gennem kode få tekst vist på en LED skærm 
  • Kan du få Micro:bit'en til at afspille lyd
  • Kan du programmere en tidsafhængig hændelse ved tryk på en knap

 

Et jordskævs styrke bliver målet med en skala kaldet Richter skalaen. Denne skala er opdelt i 10 niveauer, hvor et jordskælv på niveau 1 er mildt og niveau 10 er voldsomt.

Der er flere typer af forekomster for jordskælv bla. Vulkanske, menneskeskabte og tektoniske.

De tektoniske jordskælv forekommer når klipper i Jordens undergrund gnider mod hinanden. Når pladerne bevæger sig, får det jordoverfladen til at ryste.

Opsætning 

Følg denne video tutorial for at bygge din egen jordskælvsmåler. Stop videoen og byg der hvor du finder passende. 

Ekstra opgaver

Opgave 1

Prøv at ryste jordskælvs måleren med forskellige styrker. Hvad er sammenhængen mellem dit ryst værdi og den viste Richter skala værdi. 

123456

Opgave 2

Reflekter over hvad der ville ske hvis du ændrede pause fra 500ms til 1000ms.

12345